BLI SAMARBEIDSPARTNER

Velkommen!
Som partner vil deres bedrift få flere goder, både før, under og etter karrieredagen. Disse godene inkludere økt profilering og synlighet ovenfor studenter, mulighet for presentasjoner og ubegrenset mengde lunsjplasser for deres bedriftsrepresentanter. I tillegg vil våre partnere få mulighet til å delta på bankett på kvelden, dette er en gyllen mulighet for å knytte tettere kontakt med andre bedrifter og aktuelle studenter.

Les mer

kr. 25.000,-

Presentasjon (15 min)

Speedintervju med studenter

Ubergrenset lunsjplasser

Prioritert standplassering

Prioritert profilering i SoMe

Størst logo på nettside

Bankettplass 4 stk + 2 studenter

Takeover  av SoMe

Logo på banner

Les mer

kr. 15.000  ,-

Presentasjon (7 min)

Speedintervju med studenter

Ubegrenset lunsjplasser

Prioritert standplassering

Noe profilering i SoMe

Bankettplass 2 stk + 1 student

Stor logo på nettside

Ønske om å bli partner?

OBS! For å kunne sende ønske om å bli partner eller hovedpartner, må dere ha registrert bedriften først.

Spørsmål?

Kontakt vår bedriftsansvarlig på mail, så får du hjelp med registreringsprosessen.

E-post: bedrift@kduia.no