Digital Karrieredag

Velkommen til påmeldingssiden for Sørlandets største møteplass for næringsliv og akademia. Dette er en ypperlig mulighet for dere som bedrift og oss som studenter til å knytte nærmere kontakt. Karrieredagen blir arrangert for attende gang 09. Mars 2022, og vi gleder oss til å samarbeide med dere.

Usikker på hvilke studieretninger som er relevante for din bedrift? Se her!

Digital Karrieredag

Her er litt info  om den digitale delen av Karrieredagen. 

 

Karrieredagen UiA Grimstad blir i år gjennomført både digital og fysisk. Vi har inngått samarbeid med anerkjente GraduateLand som har gjennomført ~250 karrieredager i Skandinavia i 2020. Selve arrangementet for Karrieredagen Grimstad gjennomføres den 9. Mars 2022 fra klokken 11:00 til 15:00. Siden det blir en digital gjennomføring er bedriftspakkene tilpasset dette, og dermed er prisen for bronsepakken redusert til 7 500 NOK.  

 

Det at karrieredagen nå blir digital fører til en del endringer, for både oss som arrangør, men også dere som bedrift. Til tross for de organisatoriske forskjellene fungerer en virtuell karrieremesse ganske likt som en fysisk. Den digitale plattformen GraduateLand er som nevnt en anerkjent plattform for messer, med en database der mange av deres bedrifter allerede er registrert fra tidligere arrangement. Hvis din bedrift allerede har en profil, kan den samme profilen benyttes for Karrieredagen UiA. Dersom det er første gangen dere bruker GraduateLand så har de et veldig enkelt brukergrensesnitt, slik at selve registreringen kun tar 30 minutter. Registreringen fungerer slik at en som er ansvarlig fra din bedrift registrerer bedriftsprofilen og legger til et ubegrenset antall representanter som medlemmer på bedriftsprofilen. Dere har også mulighet til å laste opp diverse materiell og informasjon som logo, fagfelt dere opererer innen, dokumenter, videolinker, stillingsannonser etc. på deres bedriftsprofil, slik at studentene kan titte på dette før Karrieredagen. En brukermanual med mer utfyllende informasjon vedrørende registering vil bli sendt til dere etter påmelding. Det er også viktig å påpeke at både leverandøren av løsningen og representanter fra arrangøren vil være tilgjengelig for teknisk support under arrangementet.  

  

Likesom bedriftene registrere en profil på GraduateLand, vil alle studentene gjøre det samme. Den digitale løsningen fungerer sånn at både studentene og bedriftene vil få informasjon om hvilke bedrifter/studenter som har best match med profilen. Bedriftene kan bruke denne informasjonen til å velge ut hvilke kandidater de ønsker å snakke med på messen. Studentene må booke en avtale med bedriftene de ønsker å snakke med senest 15 minutter på forskudd (og gjerne i god tid før det), slik at dere bedriftene får tid til å avklare dette. Med denne løsningen betyr det at deres representanter på messen ikke behøver å sitte foran skjermen konstant og vente på at studenter bare kan hoppe inn i samtaler, men får god tid til å velge ut aktuelle kandidater og dermed planlegge gjennomføringen. Det finnes også funksjoner som lar bedriftene ta kontakt med studenter som dere selv ønsker å snakke med, dersom dette er ønskelig. 

 

Hvorfor skal du delta på en digital karrieredag?  

Din bedrift får en unik mulighet til å komme i kontakt med studenter på både bachelor- og masternivå. Dette er ingeniører innenfor ulike fagfelt, multimediastudenter, innovasjonsstudenter og økonomer som ønsker å komme i kontakt med næringslivet. Gjennom stand på dagen vil din bedrift få mulighet til å informere om hva du som arbeidsgiver kan tilby, både nå og i fremtiden. Det finnes også mange funksjoner inne på den virtuelle standen som gjør at dere som bedrift kan bruke tiden svært effektivt. En virtuell stand vil gi dere mulighet til å promotere deres bedrift via videoer og informasjonsskriv, dere har også muligheten til å chatte- og/eller videochatte med studentene. Dere kan velge hvilke studenter dere ønsker å bruke mest tid på basert på profilen til studentene opp mot relevansen for dere som bedrift. Bedrifter kan også ta kontakt direkte med studentene ved å søke etter spesifikke kandidater, derfor er det viktig å ha så utfyllende profil som mulig for å «matche» best mulig med bedriftene/studentene. I ettertid vil samtalene som ble holdt på chat være tilgjengelig for både bedriftene og studenten dersom de ønsker å følge opp diskusjonen. Sist, men ikke minst krever en digital karrieredag minimale ressurser fra dere som bedrift, dere må bare stille med minimum en person og en pc.  

 

I den digitale pakken inngår/er det mulighet til: 

  • Booke 1-1 samtale med studenter 
  • Lage breakout rooms, der det er mulig å ha flere studenter på en gang 
  • Legge inn ubegrenset antallet forhåndsinnspilte videoer/presentasjoner som studentene kan se på 
  • Support direkte fra GraduateLand 
  • Chatte/videosamtale med studentene (vær oppmerksom på at det kun er mulig å starte en chat samtale innenfor den tiden arrangementet holdes, etter det er det ikke mulig å starte en samtale, men det er mulig å fortsette med de samtalene som er påbegynt etter at arrangementet er ferdig). Studenter kan også starte chat-samtale med bedrifter. 
  • Tilgang til CV-er som studentene har lagt inn på GraduateLand 
  • Økt logoprofilering på hovedsiden til GraduateLand 
  • Stillingsutlysninger 
  • Logo på hjemmesiden til Karrieredagen og i Karrieredagsmagasinet 
  • Mulighet for student Konkurranse (case) 

 

Avbestillingsfrister 

Ved avlysning/avbestilling som en følge av force-majeure inntil 2 uker før arrangementet vil 10% av påmeldingsavgiften faktureres. Ved avlysning/avbestilling før 21. Februar vil 0% av påmeldingsavgiften faktureres. 

 

Vi tar forbehold om at den digitale Karrieredagen kan bli avlyst dersom det skulle være for få bedrifter som melder seg på. Dersom dette skulle skje vil det bli gitt beskjed senest 2 uker før, altså den 23. Februar.  

Registrer bedriften din for Graduateland her!

Spørsmål?

Kontakt vår bedriftsansvarlig på mail, så får du hjelp med registreringsprosessen.

E-post: bedrift(at)kduia.no