INFORMASJON OM STUDIERETNINGENE

Studieretninger

Her finner du informasjon om de ulike studieretningene på UiA.

Industriell økonomi og teknologiledelse

Master
Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk) ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og business.På dette studiet lærer studentene om styring og ledelse av eksterne og interne store prosjekter, som kjennetegnes av komplekse og sammensatte verdikjeder med mange grensesnitt, hyppige endringer og store gjensidige avhengigheter

Ingeniør Data

Bachelor/Master
På studieretningen i data blir studentene lært om utvikling av software fra krav til utrulling, anvendelse og vedlikehold av programmer og softwaresystemer. Det blir lagt vekt på objektorientert programmering, og det blir lært flere ulike programmeringsspråk.

Ingeniør Fornybar energi

Bachelor/Master
Fornybarstudiet gir en dyp forståelse av fornybar energi og miljøproblematikk, men også en god oversikt over ikke-fornybare energiressurser og teknologier. Der lærer de hvordan man konstruerer smarte elkraftsystemer og nye energieffektive bygg som passivhus og plussenergihus.

Ingeniør Mekatronikk

Bachelor/Master
I Mekatronikk lærer de å designe og dimensjonere typiske mekatronikkprodukter som industriroboter, droner, printere, husholdningsmaskiner, fjernstyrte undervannsfarkoster, boreroboter og kraner samt andre hydrauliske og elektriske redskaper.

Kunstig intelligens

Master
Studiet fokuserer på moderne kunstig intelligens. I tillegg er det programmering, systemutvikling, om prosjektgjennomføring, forskningsmetoder, teamarbeid og gruppedynamikk. De får god kontakt med næringslivet gjør at mange studenter arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.

Ingeniør Byggdesign

Bachelor/Master
Studiet i byggdesign utdanner kandidater med bred kompetanse innenfor byggfag. De får et bredt grunnlag i formgiving, konstruksjonsteknikk, arealplanlegging og bruk av relevant dataprogramvare. Studentene vil være i stand til å finne nye miljøbesparende løsninger, og til å anvende nye materialer for å effektivisere byggevirksomheten, både landbasert og offshore.

Ingeniør Elektronikk

Bachelor
Elektronikk handler om alt fra små detaljer til store systemer. Det kan være utvikling av små sensorer til bruk i omsorgsteknologi, eller å gjøre forbedringer i radio- og telekommunikasjonssystemer. Det kan også handle om å utvikle kontroll- og styresystemer for e-helse, energi, industri og infrastruktur, eller det kan være å utvikle nye produkter for private husholdninger og vanlige forbrukere.

Innovasjon og kunnskapsutvikling

Master
Innovasjon og kunnskapsutvikling gir økt kunnskap om hvordan innovasjoner skjer i organisasjoner og i samfunnet, og hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon kan forsterkes gjennom målrettet aktivitet og politikk.

Shift-entreprenoerskap-og-innovasjon

Master
På shift lærer de blant annet om konseptutvikling, forretningsdrift og prosjektstyring. Det blir også lagt vekt på å etablere egen bedrift sammen med dine medstudenter får man også en rekke praktiske ferdigheter.

Multimedieteknologi og -design

Bachelor/Master
Studieprogrammet er utformet for å gi bred kompetanse, og arbeide med en rekke forskjellige verktøy, programmeringsspråk og programvaresystemer. I tillegg lærer de å arbeide med foto, video, visuelle effekter, 3D og lydteknikk.