INNOVASJON UiA

Innovasjon UiA er en del av Karrieredagen UiA, og er en lavterskels innovasjonskonkurranse med hovedmål om å øke engasjementet for innovasjon og entreprenørskap blant studenter.

Hovedsponsor

Innovasjonskonkurransen

Innovasjon UiA er en lavterskel idékonkurranse for studenter ved Universitetet i Agder, dette er en unik mulighet for å «kickstarte» din idé. Gjennom Innovasjon UiA har du muligheten til å stifte bekjentskap og utvide ditt nettverk med kunnskapsrike entreprenører og gründere. I tillegg til konkurransen har de påmeldte mulighet for videre veiledning av sin idé gjennom UiA Nyskaping. Her vil du få ytterligere veiledning på hvordan du kan videreutvikle ideen.

Vinneren av Innovasjon UiA stikker av med en premie med en verdi på 30.000 NOK!!

Vi i Karrieredagsteamet, med våre samarbeidspartnere, ønsker å sette fokus på at innovasjon handler om ønsket til å skape ideer, ønsket om å endre noe og ikke minst tørre å endre noe. Vi ønsker å fjerne mystikken rundt det å skape. For det er det som er første steg, nemlig å tørre å skape og stå frem med en idé.

Ved påmelding til Innovasjon UiA, vil du også få muligheten til å ta del i fremtidige workshops og konkurranser. Vinneren vil i tillegg få veiledning fra vår samarbeidspartner DNB, samt støtte fra UiA Nyskaping, med mulighet for å få hjelp til å nå de aktører og ressurser som trengs.

Dersom du har noen spørsmål angående konkurransen, send gjerne mail til innovasjonsansvarlig på innovasjon@kduia.no.