MØT TEAM

Teamet består av studenter ved Universitetet i Agder. Vi jobber frivillig på oppdrag fra universitetet og har som målsetning å skape relasjoner mellom studenter og fremtidige arbeidsgivere.

Teamet 2022

7

Jerome Doepoh Dennis

Leder
E-post: leder@kduia.no
Mobil: 951 30 096

Jack Høe Rollheim

Innovasjon
E-post: innovasjon@kduia.no
Mobil: 941 33 535

Charlotte Hetland

IT, Web og Grafisk
E-post: it@kduia.no
Mobil: 952 44 318

Philip Berg

Nestleder
E-post: nestleder@kduia.no
Mobil: 988 99 026

Hanna Kvam Omre

Logistikk
E-post: logistikk@kduia.no
Mobil: 901 72 631

Khavin Arulthas

Arrangement
E-post: arrangement@kduia.no
Mobil: 992 58 261

Kerttu Lusti

Økonomi og bedrift
E-post: okonomi@kduia.no
Mobil: 954 23 200

Nadine Lindvik Parra

Bankett
E-post: bankett@kduia.no
Mobil: 974 61 026

Axel Dannevig

Markedsføring
E-post: markedsforing@kduia.no
Mobil: 911 38 816

Jerome Doepoh Dennis

Leder
E-post: leder(at)kduia.no
Mobil: 951 30 096

Kerttu Lusti

Økonomi og bedrift
E-post: okonomi(at)kduia.no
Mobil: 954 23 200

Hanna Kvam Omre

Logistikk
E-post: logistikk(at)kduia.no
Mobil: 901 72 631

Philip Berg

Nestleder
E-post: nestleder(at)kduia.no
Mobil: 988 99 026

Jack Høe Rollheim

Innovasjon
E-post: innovasjon(at)kduia.no
Mobil: 941 33 535

Nadine Lindvik Parra

Bankett
E-post: bankett(at)kduia.no
Mobil: 974 61 026

Charlotte Hetland

IT, Web og Grafisk
E-post: it(at)kduia.no
Mobil: 952 44 318

Axel Dannevig

Markedsføring
E-post: markedsforing(at)kduia.no
Mobil: 911 38 816

Khavin Arulthas

Arrangement
E-post: arrangement(at)kduia.no
Mobil: 992 58 261

Teamet 2021

7

Nicolay Rylander

Leder
E-post: leder@kduia.no
Mobil: 970 02 288

Jerome Doepoh Dennis

Innovasjon
E-post: innovasjon@kduia.no
Mobil: 951 30 096

Vegar Hølsbø

IT, Web og Grafisk
E-post: it@kduia.no
Mobil: 913 87 586

Julie Skaiå

Nestleder
E-post: nestleder@kduia.no
Mobil: 469 11 075

Henning Stea

Logistikk
E-post: logistikk@kduia.no
Mobil: 918 11 695

Ola Brenn Frivik

Arrangement
E-post: arrangement@kduia.no
Mobil: 455 03 261

Miriam Faranso

Økonomi og bedrift
E-post: okonomi@kduia.no
KD

Aleksandar Corovic

Bankett
E-post: bankett@kduia.no
Mobil: 413 07 307

Stian Ngo

Markedsføring og PR
E-post: markedsforing@kduia.no
Mobil: 413 21 689

Nicolay Rylander

Leder
E-post: leder@kduia.no
Mobil: 970 02 288

Miriam Faranso

Økonomi og bedrift
E-post: okonomi@kduia.no
KD

Henning Stea

Logistikk
E-post: logistikk@kduia.no
Mobil: 918 11 695

Julie Skaiå

Nestleder
E-post: nestleder@kduia.no
Mobil: 469 11 075

Jerome Doepoh Dennis

Innovasjon
E-post: innovasjon@kduia.no
Mobil: 951 30 096

Aleksandar Corovic

Bankett
E-post: bankett@kduia.no
Mobil: 413 07 307

Vegar Hølsbø

IT, Web og Grafisk
E-post: it@kduia.no
Mobil: 913 87 586

Stian Ngo

Markedsføring og PR
E-post: markedsforing@kduia.no
Mobil: 413 21 689

Ola Brenn Frivik

Arrangement
E-post: arrangement@kduia.no
Mobil: 455 03 261

Teamet 2020

7

Rayan S. Saeed

Leder
E-post: leder@kduia.no
Mobil: 954 19 881

Jerome Doepoh Dennis

Innovasjon
E-post: innovasjon@kduia.no
Mobil: 951 30 096

Vegar Hølsbø

IT, Web og Grafisk
E-post: it@kduia.no
Mobil: 913 87 586

Nicolay Rylander

Nestleder
E-post: nestleder@kduia.no
Mobil: 970 02 288

Vilde Andresen

Logistikk
E-post: logistikk@kduia.no
Mobil: 954 02 911

Ola Brenn Frivik

Arrangement
E-post: arrangement@kduia.no
Mobil: 455 03 261

Bjørn Henrik Brandtenborg

Økonomi og bedrift
E-post: okonomi@kduia.no
Mobil: 941 84 948

Julie Skaiå

Bankett
E-post: bankett@kduia.no
Mobil: 469 11 075

Stian Ngo

Markedsføring og PR
E-post: markedsforing@kduia.no
Mobil: 413 21 689

Rayan S. Saeed

Leder
E-post: leder@kduia.no
Mobil: 954 19 881

Bjørn Henrik Brandtenborg

Økonomi og bedrift
E-post: okonomi@kduia.no
Mobil: 941 84 948

Vilde Andresen

Logistikk
E-post: logistikk@kduia.no
Mobil: 954 02 911

Nicolay Rylander

Nestleder
E-post: nestleder@kduia.no
Mobil: 970 02 288

Jerome Doepoh Dennis

Innovasjon
E-post: innovasjon@kduia.no
Mobil: 951 30 096

Julie Skaiå

Bankett
E-post: bankett@kduia.no
Mobil: 469 11 075

Vegar Hølsbø

IT, Web og Grafisk
E-post: it@kduia.no
Mobil: 913 87 586

Stian Ngo

Markedsføring og PR
E-post: markedsforing@kduia.no
Mobil: 413 21 689

Ola Brenn Frivik

Arrangement
E-post: arrangement@kduia.no
Mobil: 455 03 261

Teamet 2019

7

Erik L. Jarlsby

Leder
E-post: leder@kduia.no
Mobil: 950 09 141

Mohamed Araye

Innovasjon og Internasjonal
E-post: innovasjon@kduia.no
Mobil: 926 95 251

Jostein Helgesen

Arrangement
E-post: arrangement@kduia.no
Mobil: 926 43 554

Angjerd R. Hellestøl

Nestleder
E-post: nestleder@kduia.no
Mobil: 480 33 484

Annika Irslinger

Logistikk
E-post: logistikk@kduia.no
Mobil: 954 98 985

Camilla Solheim

Markedsføring og Grafisk
E-post: markedsforing@kduia.no
Mobil: 473 66 481

Marius A. Bjørni

Økonomi og IT
E-post: okonomi@kduia.no
Mobil: 414 97 554

Marlene Skeibrok

Bankett
E-post: bankett@kduia.no
Mobil: 413 66 604

Rayan S. Saeed

Bedrift og PR
E-post: bedrift@kduia.no
Mobil: 954 19 881

Erik L. Jarlsby

Leder
E-post: leder@kduia.no
Mobil: 950 09 141

Marius A. Bjørni

Økonomi og IT
E-post: okonomi@kduia.no
Mobil: 414 97 554

Annika Irslinger

Logistikk
E-post: logistikk@kduia.no
Mobil: 954 98 985

Angjerd R. Hellestøl

Nestleder
E-post: nestleder@kduia.no
Mobil: 480 33 484

Mohamed Araye

Innovasjon og Internasjonal
E-post: innovasjon@kduia.no
Mobil: 926 95 251

Marlene Skeibrok

Bankett
E-post: bankett@kduia.no
Mobil: 413 66 604

Jostein Helgesen

Arrangement
E-post: arrangement@kduia.no
Mobil: 926 43 554

Rayan S. Saeed

Bedrift og PR
E-post: bedrift@kduia.no
Mobil: 954 19 881

Camilla Solheim

Markedsføring og Grafisk
E-post: markedsforing@kduia.no
Mobil: 473 66 481

Teamet 2018

7

Andreas K. Fjetland

Leder
E-post: af@kduia.no
Mobil: 934 25 966

Lashand Nadarajah

Innovasjon og Internasjonal
E-post: ln@kduia.no
Mobil: 984 52 093

Kaja Larsen

Arrangement
E-post: kl@kduia.no
Mobil: 920 11 783

Even Gjelsås

Nestleder
E-post: eg@kduia.no
Mobil: 414 67 119

Malene Ådland Hope

Logistikk
E-post: mh@kduia.no
Mobil: 977 38 412

Hanne S. Thorud

Markedsføring og PR
E-post: ht@kduia.no
Mobil: 902 27 093

Hanne Houge Mathisen

Bedrift og Økonomi
E-post: hhm@kduia.no
Mobil: 994 06 980

Phakhanat Laksanasompong

Bankett
E-post: pl@kduia.no
Mobil: 466 97 995

Mohamed Samatar

IT, Web og Grafisk
E-post: ms@kduia.no
Mobil: 907 85 959

Andreas K. Fjetland

Leder
E-post: af@kduia.no
Mobil: 934 25 966

Hanne Houge Mathisen

Bedrift og Økonomi
E-post: hhm@kduia.no
Mobil: 994 06 980

Malene Ådland Hope

Logistikk
E-post: mh@kduia.no
Mobil: 977 38 412

Even Gjelsås

Nestleder
E-post: eg@kduia.no
Mobil: 414 67 119

Lashand Nadarajah

Innovasjon og Internasjonal
E-post: ln@kduia.no
Mobil: 984 52 093

Phakhanat Laksanasompong

Bankett
E-post: pl@kduia.no
Mobil: 466 97 995

Kaja Larsen

Arrangement
E-post: kl@kduia.no
Mobil: 920 11 783

Mohamed Samatar

IT, Web og Grafisk
E-post: ms@kduia.no
Mobil: 907 85 959

Hanne S. Thorud

Markedsføring og PR
E-post: ht@kduia.no
Mobil: 902 27 093

Teamet 2017

7

Tobias Lynghaug

Leder
E-post: tl@kduia.no
Mobil: 476 17 473

Odd Christopher Skarbø

Internasjonal kontakt
E-post: os@kduia.no
Mobil: 958 06 883

Ruth Aakre Vee

Markedsføring
E-post: rv@kduia.no
Mobil: 977 89 062

Øystein Ronæs

Bankett
E-post: or@kduia.no
Mobil: 900 79 912

Anne Marie Rønnevik

Nestleder
E-post: ar@kduia.no
Mobil: 993 64 094

Øystein Dyvik Eide

Innovasjon UiA
E-post: oe@kduia.no
Mobil: 478 77 269

Andreas K. Fjetland

IT, Web og Grafisk
E-post: af@kduia.no
Mobil: 934 25 966

Jon Melhus Ueland

Bedrift
E-post: ju@kduia.no
Mobil: 908 34 722

Adrian Halvorsen

Logistikk
E-post: ah@kduia.no
Mobil: 974 79 445

Stian Tveiten Baretto

Arrangement
E-post: sb@kduia.no
Mobil: 952 14 431

Tobias Lynghaug

Leder
E-post: tl@kduia.no
Mobil: 476 17 473

Jon Melhus Ueland

Bedrift
E-post: ju@kduia.no
Mobil: 908 34 722

Øystein Dyvik Eide

Innovasjon UiA
E-post: oe@kduia.no
Mobil: 478 77 269

Ruth Aakre Vee

Markedsføring
E-post: rv@kduia.no
Mobil: 977 89 062

Anne Marie Rønnevik

Nestleder
E-post: ar@kduia.no
Mobil: 993 64 094

Odd Christopher Skarbø

Internasjonal kontakt
E-post: os@kduia.no
Mobil: 958 06 883

Adrian Halvorsen

Logistikk
E-post: ah@kduia.no
Mobil: 974 79 445

Andreas K. Fjetland

IT, Web og Grafisk
E-post: af@kduia.no
Mobil: 934 25 966

Stian Tveiten Baretto

Arrangement
E-post: sb@kduia.no
Mobil: 952 14 431

Øystein Ronæs

Bankett
E-post: or@kduia.no
Mobil: 900 79 912