MØT TEAMET

Teamet består av studenter ved Universitetet i Agder. Vi jobber frivillig på oppdrag fra universitetet og har som målsetning å skape relasjoner mellom studenter og fremtidige arbeidsgivere.

Teamet 2023

7

Nadine Lindvik Parra

Leder

+47 97 46 10 26 | leder@kduia.no

Hanna Kvam Omre

Nestleder

+47 90 17 26 31 | nestleder@kduia.no

Adrian Langvik

Økonomi

+47 46 50 68 46 | okonomi@kduia.no

Theodor Middleton

Bedrift

+47 40 30 44 29 | bedrift@kduia.no

Patrick Karlsen

Arrangement

+47 90 40 45 72 | arrangement@kduia.no

Eirik Matias Vinje

Logistikk

+47 48 07 02 50 | logistikk@kduia.no

Karoline Hamer

Bankett

+47 97 42 33 53 | bankett@kduia.no

Lene Sofie Kjørlien

IT, Web & Grafisk

+47 90 76 73 97 | it@kduia.no

Ron Heeremans Øyvik

Innovasjon

+47 95 96 09 09 | innovasjon@kduia.no

Jack Høe Rollheim

Utvikling

utvikling@kduia.no

Gerd Marie Berger

Markedsføring

+47 46 42 09 51 | markedsforing@kduia.no

Teamet 2022

7

Jerome Doepoh Dennis

Leder

+47 95 13 00 96 | leder@kduia.no

Jack Høe Rollheim

Innovasjon

+47 94 13 35 35 | innovasjon@kduia.no

Charlotte Hetland

IT, Web & Grafisk

+47 95 24 43 18 | it@kduia.no

Philip Berg

Nestledr

+47 98 89 90 26 | nestleder@kduia.no

Hanna Kvam Omre

Logistikk

+47 90 17 26 31 | logistikk@kduia.no

Khavin Arulthas

Arrangement

+47 99 25 82 61 | arrangement@kduia.no

Kerttu Lusti

Økonomi & Bedrift

+47 95 42 32 00 | okonomi@kduia.no

Nadine Lindvik Parra

Bankett

+47 97 46 10 26 | bankett@kduia.no

Axel Dannevig

Markedsføring

+47 91 13 88 16 | markedsforing@kduia.no

Jerome Doepoh Dennis

Leder
E-post: leder@kduia.no
Mobil: 951 30 096

Jack Høe Rollheim

Innovasjon
E-post: innovasjon@kduia.no
Mobil: 941 33 535

Charlotte Hetland

IT, Web og Grafisk
E-post: it@kduia.no
Mobil: 952 44 318

Philip Berg

Nestleder
E-post: nestleder@kduia.no
Mobil: 988 99 026

Hanna Kvam Omre

Logistikk
E-post: logistikk@kduia.no
Mobil: 901 72 631

Khavin Arulthas

Arrangement
E-post: arrangement@kduia.no
Mobil: 992 58 261

Kerttu Lusti

Økonomi og bedrift
E-post: okonomi@kduia.no
Mobil: 954 23 200

Nadine Lindvik Parra

Bankett
E-post: bankett@kduia.no
Mobil: 974 61 026

Axel Dannevig

Markedsføring
E-post: markedsforing@kduia.no
Mobil: 911 38 816

Jerome Doepoh Dennis

Leder
E-post: leder(at)kduia.no
Mobil: 951 30 096

Kerttu Lusti

Økonomi og bedrift
E-post: okonomi(at)kduia.no
Mobil: 954 23 200

Hanna Kvam Omre

Logistikk
E-post: logistikk(at)kduia.no
Mobil: 901 72 631

Philip Berg

Nestleder
E-post: nestleder(at)kduia.no
Mobil: 988 99 026

Jack Høe Rollheim

Innovasjon
E-post: innovasjon(at)kduia.no
Mobil: 941 33 535

Nadine Lindvik Parra

Bankett
E-post: bankett(at)kduia.no
Mobil: 974 61 026

Charlotte Hetland

IT, Web og Grafisk
E-post: it(at)kduia.no
Mobil: 952 44 318

Axel Dannevig

Markedsføring
E-post: markedsforing(at)kduia.no
Mobil: 911 38 816

Khavin Arulthas

Arrangement
E-post: arrangement(at)kduia.no
Mobil: 992 58 261