ÅRETS BEDRIFTER 2024

Her får du en oversikt over bedriftene som kommer på Karrieredagen ved UiA Campus Grimstad  7. februar 2024.

HOVEDPARTNERE 2024

NATIONAL OILWELL VARCO

NOV is a leading provider of technology, equipment, and services to the global energy industry. NOV powers the industry that powers the world.

Throughout every region in the world and across every area of drilling and production, our family of companies has provided the technical expertise, advanced equipment, and operational support necessary for success—now and in the future.

NOV believe in purposeful innovation because we see what others do not and we act. Through business innovation, product creation, and service delivery, we are driven to power the industry that powers the world better.

Å ENERGI

Agder Energi og Glitre Energi er blitt Å ENERGI. Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren fornybar energi, sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden til våre kunder i by og bygd, til industri og næringsliv, i bygg og bolig.

Med visjonen Å gi kraft til en fornybar fremtid og oppdraget Sammen løser vi samfunnets energiutfordringer skal Å Energi finne balansen mellom forsyningssikkerhet, kraftpriser, ta vare på natur og mennesker.

Å Energi er det ledende kraftkonsernet i Norge med virksomhet i hele verdikjeden.

REPSTAD ANLEGG AS

Repstad Anlegg AS er en av Sørlandets største anleggsentreprenører. Vår virksomhet er omfattende, og vi er en totalleverandør til både små og store prosjekter på land og i sjø.

I dag er vi en robust aktør med dyktige og erfarne medarbeidere og en stor og moderne maskinpark. Virksomheten er omfattende, og vi håndterer store og små totalprosjekter innen sjøarbeid, spesialprosjekter, tomteutbygging, vei, vann og avløp for proffmarkedet, næringsaktører, det offentlige og privatpersoner.

I 2021 kjøpte vi sjøentreprenørselskapene Agder Marine og Viken Sjøtjeneste. Gjennom oppkjøpene er Repstad Anlegg i dag et komplett entreprenørselskap for sjø og land.

 

PARTNERE 2024

PÅ STAND 2024